ประกาศ-ยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2567