นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

ประกาศ นโยบายโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถอ่านได้ที่นี่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รายการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  รายละเอียด…