ประชาสัมพันธ์ HIV/AIDS , ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

โรงพยาบาลพิชัย ตามที่ กรมควบคุมโรค โดยกองเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ประเภทสปอตวิทยุเรื่อง เอชไอวี / เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี นั้น โรงพยาบาลพิชัย ขอเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าว ตามข้อมูลดังนี้…