รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า

โรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (เอกสารตามไฟล์แนบ) ดังนี้ …