เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (เอกสารตามไฟล์แนบ) ดังนี้ …