ประกวดราคา งานบ้าน-งานครัว

โรงพยาบาลพิชัย

ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะจัดประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง ดังนี้…

  1. เอกสารที่ 1

  2. เอกสารที่ 2