ประกวดราคา งานบ้าน-งานครัว

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะจัดประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง ดังนี้… เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2