ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพิชัย

ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธทุกที่…ดังนี้…