ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้…