ประกาศ เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย พศ.2537-2557

โรงพยาบาลพิชัย

ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะมีการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537- พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้