เผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โรงพยาบาลพิชัย

ขอเผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดย Scan QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง

 

QR People

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์