รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ที่นี่…