งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม

โรงพยาบาลพิชัย

ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม ดูข้อมูลได้ที่นี่