ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ ฯ

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังเอกสารแนบท้ายนี้