ประกาศรายชื่อผู้ที่สิบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สิบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์   ได้ที่นี่…