สปสช. กำหนดวิธีการของ Authen code โดยใช้การเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart card

ข่าวด่วนนน !!!! รพ.พิชัย อ.พิชัย

🏥 สปสช กำหนดวิธีการของ Authen code โดยใช้การเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart card ตามรายการที่กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
1. เริ่ม 15 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ
2. เริ่ม 1 กรกฏาคม 2567 จำนวน 27 รายการ
3. เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 47 รายการ
4. รายการที่ไม่ได้กำหนดให้ขอ Authen จำนวน 31 รายการ
รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้

✔️✔️✔️🏥 ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2567 ขอยกเลิกการใช้ QR code และการถ่ายรูป ในการขอ Authen code

🙏 จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการที่ลงทะเบียน One Stop Service และ บริการในชุมชน
😚😚 ดำเนินการขอ Authen code โดยบัตรประชาชนเท่านั้น !!!!!!

😌😌😌 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเน้นย้ำผู้รับบริการให้นำบัตรประชาชนมา รพ.ด้วยทุกครั้ง 🙏🙏