รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้