ไหว้ครู รพ.พิชัย 2561

งานแพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครู งานแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561