สปสช. กำหนดวิธีการของ Authen code โดยใช้การเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart card

ข่าวด่วนนน !!!! รพ.พิชัย อ.พิชัย 🏥 สปสช กำหนดวิธีการของ Authen code โดยใช้การเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart card ตามรายการที่กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 1. เริ่ม 15 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ 2. เริ่ม 1 กรกฏาคม 2567 จำนวน 27 รายการ 3. เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 47 รายการ 4. รายการที่ไม่ได้กำหนดให้ขอ Authen จำนวน 31 รายการ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้ ✔️✔️✔️🏥