ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพิชัย ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธทุกที่…” ดังนี้…