โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยายาบพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้…

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ที่นี่…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ