โรงพยาบาลพิชัย

ด้วย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล ได้มีการจัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และ ในปี พ.ศ. 2566 จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โรงพยาบาลพิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว…

เดินวิ่งปั่นครั้งที่ 9

 

QR-Code เอกสาร สื่อให้ความรู้

เอกสารให้ความรู้

ข้อมูลแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

แผ่นดินไทยไร้สโตค