โรงพยาบาลพิชัย

นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพิชัย ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10  ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.พิชัย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  ชมภาพได้ที่นี่…