โรงพยาบาลพิชัย

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 และทีมตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลพิชัย 15 มิถุนายน 2566