โรงพยาบาลพิชัย

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ภายในโรงพยาบาลพิชัย โดยให้เจ้าหน้าที่ และ คนไข้ รวมถึงผู้มารับบริการ ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้