โรงพยาบาลิชัย

นายแพทย์เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพิชัย