โรงพยาบาลพิชัย

นายแพทย์ เบญวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพิชัย ร่วมงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ …

false