โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒธรรมไทย-จีน ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ระหว่างวันที่  3-6 พฤศจิกายน 2565 นี้