โรงพยาบาลพิชัย

ขอเรียนแจ้ง ให้สำหรับผู้มารับบริการทุกท่าน  ทราบว่า ควรนำบัตรประชาชน พร้อมโทรศัพท์มือถือ (พร้อมโหลดแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม) ทุกครั้งที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

ยืนยันตัวตน Logo4